Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Serwery internetowe
Sieci komputerowe
Słowniki
Systemy operacyjne
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Webmasterstwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Środowiska
   


Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych


Autor: Andrzej Ciepielowski , Szczepan L. Dąbkowski

Wydawnictwo: Projprzemeko, 2006

ISBN: 978-83-922194-1-5

 

Opis produktu:

CHWILOWO NIEDOSTĘPNA, OCZEKUJEMY NA WZNOWIENIE WYDANIA.

Niniejsze opracowanie ma charakter podręcznika, w którym zebrano i przedstawiono metody obliczeń wezbrań w małych zlewniach.

Aktualnie obowiązujące przepisy odnoszące się do projektowania różnego rodzaju obiektów inżynierskich budownictwa wodnego, komunikacyjnego i komunalnego, stanowiące akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane jako podstawę wymiarowania nakazują przyjmowanie przepływów lub stanów wody o określonej częstości pojawiania się lub nie przekroczenia. Dla większości projektowanych obiektów wymagane jest przeprowadzenie specjalnych studiów, analiz i obliczeń niezbędnych do określania przepływów obliczeniowych, gdyż leżą one w zlewniach niekontrolowanych hydrologicznie. Nie dysponuje się dla nich z reguły żadnymi obserwacjami przepływów ani stanów wody. Zachodzi więc potrzeba zastosowania odpowiednich w danym przypadku metod obliczeniowych, zebrania potrzebnych do obliczeń danych i informacji o zlewni.

Autorzy mają nadzieję, że przedstawiony podręcznik będzie przydatny w pracy inżynierów projektantów jako praktyczny zbiór i omówienie metod obliczeń, a także w kształceniu specjalistów i studentom różnych wydziałów inżynierii środowiska i pokrewnych na uczelniach różnych typów.

1. Wprowadzenie • Rodzaje wezbrań
 • Fala wezbrania opadowego i mechanizmy jej formowania się
 • Ogólna charakterystyka obliczeń wezbrań w zlewniach niekontrolowanych
 • Największe wezbrania

2. Charakterystyki deszczów • Natężenie deszczu
 • Związek natężenia z czasem trwania i częstotliwością deszczu
 • Wpływ obszarowego zasięgu deszczu na jego natężenie i wydajność
 • Opad efektywny
 • Pojęcie i informacje ogólne
 • Obliczanie opadu efektywnego metodą SCS
 • Metoda obliczania maksymalnego opadu
 • Przestrzenny rozkład deszczy maksymalnych w Polsce
 • Deszcze ulewne
 • Maksymalne dobowe sumy
 • Granica największych opadów
 • Maksymalny wiarygodny opad (MWO) ieków

3. Charakterystyki zlewni • Charakterystyki fizycznogeograficzne i hydrologiczne zlewni
 • Czas charakteryzujący odpływ ze zlewni. Czas koncentracji

4. Wybrane elementy statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa
 • Związki regresyjne
 • Prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych

5. Metody obliczania fali wezbrań i jej parametrów • Parametry fali i ich związki
 • Metody określania hydrogramu wezbrania
 • Metoda izochron
 • Metoda SCS (wersja inżynierska)
 • Metoda Reitza i Krepsa
 • Typowy hydrogram wezbrania
 • Program SEGMO 15 [Banasik i in. 2000]
 • Modele koncepcyjne stosowane przy ustalaniu hydrogramów jednostkowych
 • Metody obliczeń maksymalnego przepływu wezbrania
 • Metody empiryczne obliczania przepływów maksymalnych
 • Podstawy teoretyczne
 • Formuła racjonalna
 • Metoda Stachý i Fal [1986]
 • Wzór zalecany przez Sojuzprojekt (b. ZSRR )
 • Metoda Dębskiego i Stachý (wersja zmodyfikowana)
 • Obliczanie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia
  metodami statystyki matematycznej
 • Metoda CUGW (Kaczmarka)
 • Zasady obliczania maksymalnych przepływów rocznych o określonych prawdopodob.
  przewyższenia (ciągi długie N ? 30 lat) wg IMGW
 • Metoda „wszystkich zjawisk” określania przepływów maksymalnych rocznych
  o dowolnym prawdopodob. przewyższenia
 • Metoda maksymalnego wiarygodnego wezbrania (MWW)
 • Granice maksymalnych przepływów rzecznych
 • Graniczne maksimum odpływu deszczowego

6. Charakterystyki wezbrań w projektowaniu obiektów inżynierii wodnej • Przepływy miarodajne dla obiektów technicznych gospodarki wodnej
 • Przepływy obliczeniowe w kanalizacji deszczowej
 • Przepływy miarodajne w obliczeniach dróg,mostów i przepustów
 • Przepływy obliczeniowe w projektach odwodnień zawali i terenów depresyjnych
 • Uwagi ogólne o obliczeniach statystycznych

7. Przykłady • Uzupełnianie ciągów danych
 • Sprawdzenie jednorodności ciągów
 • Obliczenie maksyma. opadów godzinowych
 • Obliczenia przepływów maksymalnych i przedziałów ufności metodą CUGW i „wszystkich zjawisk”
 • Przenoszenie przepływów maksymalnych określonym prawdopodobieństwie występowania
  na zlewnie niekontrolowane
 • Obliczanie przepływów maksymalnych i hydrogramu dla zlewni niekontrolowanej
 • Metoda Stachy i Fal
 • Określenie hydrogramu wezbrań metodą SCS
 • Ustalenie typowego hydrogramu wezbrań
 • Metoda izochron

8. Literatura


   Stron 312 , Format 150x210 , Oprawa twarda , 2006
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH CZ I
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH TOM II.Przegląd programów komputerowych
CADICS DROGI
Parkingi i garaże dla samochodów osobowych Wymagania techniczno- prawne
Warunki Techniczne Roboty ziemne
Indywidualne węzły cieplne
ADSORPCYJNE OSUSZANIE POWIETRZA W ZASTOSOWANIU DO KLIMATYZACJI
Mineralogia i petrografia dla inżynierów budownictwa i drogownictwa
Metodyka identyfikacji geometrycznych parametrów tras drogowych i kolejowych w aspekcie ich modernizacji,
Projektowanie obiektów motoryzacyjnych
Twoj koszyk jest pusty.

Norma EXPERT - oferta specjalna przejście z programu innego użytkownika + CD BZG + Intercenbud +Cad...

Problemy trwałości tynków zewnętrznych w warunkach oddziaływań...

Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach...

Geosyntetyki w budownictwie. Poradnik...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Stalowe konstrukcje prętowe. Część 3 – Konstrukcje z łukami, elementy cienkościennne,...

66 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW WYCEN NIERUCHOMOŚCI ROZWIĄZANIA...

Fizyka cieplna budowli w praktyce Obliczenia...

Utrzymanie dróg. Technologia robót i...

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych metodami tradycyjnymi...

Plan BIOZ. Bezpieczeństwo pracy na budowie...

Instalacje fotowoltaiczne....

Naturalne sposoby zagospodarowania wód...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl