Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:
Architektura
Automatyka
BHP i PPOŻ
Biochemia
Biologia
Biznes IT
Budownictwo
CAD/CAM
Cenniki
Chemia
Drogi Mosty i Koleje
Elektronika
Elektrotechnika i energetyka
Fotografia cyfrowa
Geologia i geodezja
GMP, GHP, HACCP, ISO, CE
Informatyka
Instalacje Chłodnicze
Instalacje Ciepłownicze
Instalacje Elektroenergetyczne
Instalacje Gazowe
Instalacje Sanitarne
Instalacje Wentylacyjne i Klimatyzacyjne
Inżynieria Materiałowa
Inżynieria Środowiska
Jednostki budżetowe, gminy, zamówienia publiczne
Karty charakterystyk
KNR-y, KNNR-y, KNP
Kosztorysowanie
Logistyka
Matematyka
Mechanika
Niekonwencjonalne źródła energii
Nieruchomości
Ochrona środowiska
Organizacja i zarządzanie
Podstawy komputera
Praca, zatrudnienie, wynagrodzenie
Prawo
Programowanie
Programy
Przemysł spożywczy
Rachunkowość i finanse
Reprinty
Słowniki
Tablice informacyjne
Technika
Tworzywa Sztuczne
Zapowiedzi
Zarządzanie jakością
Zieleń Ogrodnictwo
Wzorcowe regulaminy i instrukcje
Zarządzanie, marketing
Filmy szkoleniowe


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Inżynieria Środowiska
   


Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych


Autor: Andrzej Ciepielowski , Szczepan L. Dąbkowski

Wydawnictwo: Projprzemeko, 2006

ISBN: 978-83-922194-1-5

 

Opis produktu:

CHWILOWO NIEDOSTĘPNA, OCZEKUJEMY NA WZNOWIENIE WYDANIA.

Niniejsze opracowanie ma charakter podręcznika, w którym zebrano i przedstawiono metody obliczeń wezbrań w małych zlewniach.

Aktualnie obowiązujące przepisy odnoszące się do projektowania różnego rodzaju obiektów inżynierskich budownictwa wodnego, komunikacyjnego i komunalnego, stanowiące akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane jako podstawę wymiarowania nakazują przyjmowanie przepływów lub stanów wody o określonej częstości pojawiania się lub nie przekroczenia. Dla większości projektowanych obiektów wymagane jest przeprowadzenie specjalnych studiów, analiz i obliczeń niezbędnych do określania przepływów obliczeniowych, gdyż leżą one w zlewniach niekontrolowanych hydrologicznie. Nie dysponuje się dla nich z reguły żadnymi obserwacjami przepływów ani stanów wody. Zachodzi więc potrzeba zastosowania odpowiednich w danym przypadku metod obliczeniowych, zebrania potrzebnych do obliczeń danych i informacji o zlewni.

Autorzy mają nadzieję, że przedstawiony podręcznik będzie przydatny w pracy inżynierów projektantów jako praktyczny zbiór i omówienie metod obliczeń, a także w kształceniu specjalistów i studentom różnych wydziałów inżynierii środowiska i pokrewnych na uczelniach różnych typów.

1. Wprowadzenie • Rodzaje wezbrań
 • Fala wezbrania opadowego i mechanizmy jej formowania się
 • Ogólna charakterystyka obliczeń wezbrań w zlewniach niekontrolowanych
 • Największe wezbrania

2. Charakterystyki deszczów • Natężenie deszczu
 • Związek natężenia z czasem trwania i częstotliwością deszczu
 • Wpływ obszarowego zasięgu deszczu na jego natężenie i wydajność
 • Opad efektywny
 • Pojęcie i informacje ogólne
 • Obliczanie opadu efektywnego metodą SCS
 • Metoda obliczania maksymalnego opadu
 • Przestrzenny rozkład deszczy maksymalnych w Polsce
 • Deszcze ulewne
 • Maksymalne dobowe sumy
 • Granica największych opadów
 • Maksymalny wiarygodny opad (MWO) ieków

3. Charakterystyki zlewni • Charakterystyki fizycznogeograficzne i hydrologiczne zlewni
 • Czas charakteryzujący odpływ ze zlewni. Czas koncentracji

4. Wybrane elementy statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa
 • Związki regresyjne
 • Prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych

5. Metody obliczania fali wezbrań i jej parametrów • Parametry fali i ich związki
 • Metody określania hydrogramu wezbrania
 • Metoda izochron
 • Metoda SCS (wersja inżynierska)
 • Metoda Reitza i Krepsa
 • Typowy hydrogram wezbrania
 • Program SEGMO 15 [Banasik i in. 2000]
 • Modele koncepcyjne stosowane przy ustalaniu hydrogramów jednostkowych
 • Metody obliczeń maksymalnego przepływu wezbrania
 • Metody empiryczne obliczania przepływów maksymalnych
 • Podstawy teoretyczne
 • Formuła racjonalna
 • Metoda Stachý i Fal [1986]
 • Wzór zalecany przez Sojuzprojekt (b. ZSRR )
 • Metoda Dębskiego i Stachý (wersja zmodyfikowana)
 • Obliczanie przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia
  metodami statystyki matematycznej
 • Metoda CUGW (Kaczmarka)
 • Zasady obliczania maksymalnych przepływów rocznych o określonych prawdopodob.
  przewyższenia (ciągi długie N ? 30 lat) wg IMGW
 • Metoda „wszystkich zjawisk” określania przepływów maksymalnych rocznych
  o dowolnym prawdopodob. przewyższenia
 • Metoda maksymalnego wiarygodnego wezbrania (MWW)
 • Granice maksymalnych przepływów rzecznych
 • Graniczne maksimum odpływu deszczowego

6. Charakterystyki wezbrań w projektowaniu obiektów inżynierii wodnej • Przepływy miarodajne dla obiektów technicznych gospodarki wodnej
 • Przepływy obliczeniowe w kanalizacji deszczowej
 • Przepływy miarodajne w obliczeniach dróg,mostów i przepustów
 • Przepływy obliczeniowe w projektach odwodnień zawali i terenów depresyjnych
 • Uwagi ogólne o obliczeniach statystycznych

7. Przykłady • Uzupełnianie ciągów danych
 • Sprawdzenie jednorodności ciągów
 • Obliczenie maksyma. opadów godzinowych
 • Obliczenia przepływów maksymalnych i przedziałów ufności metodą CUGW i „wszystkich zjawisk”
 • Przenoszenie przepływów maksymalnych określonym prawdopodobieństwie występowania
  na zlewnie niekontrolowane
 • Obliczanie przepływów maksymalnych i hydrogramu dla zlewni niekontrolowanej
 • Metoda Stachy i Fal
 • Określenie hydrogramu wezbrań metodą SCS
 • Ustalenie typowego hydrogramu wezbrań
 • Metoda izochron

8. Literatura


   Stron 312 , Format 150x210 , Oprawa twarda , 2006
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:

Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH CZ I
OBLICZANIE SIECI GAZOWYCH TOM II.Przegląd programów komputerowych
CADICS DROGI
Parkingi i garaże dla samochodów osobowych Wymagania techniczno- prawne
Warunki Techniczne Roboty ziemne
Indywidualne węzły cieplne
Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja
ADSORPCYJNE OSUSZANIE POWIETRZA W ZASTOSOWANIU DO KLIMATYZACJI
Mineralogia i petrografia dla inżynierów budownictwa i drogownictwa
Twoj koszyk jest pusty.

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Techno-kreacja a architektura...

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl